بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/31
کل خالص ارزش دارائی ها 60,228,816,284,383 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,987 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,017,284 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,018,514 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 59,222,785

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/02/08

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

ضامن نقد شوندگی:

بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

كارگزارى بانك صادرات ايران

مدیران سرمایه گذاری:

الهام خواجه نصيري، سيد علي سيدخسروشاهي، مهدي آسيما

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها

logo-samandehi